Unibersal na Pagpapahayag ng mga Karapatang Pantao

Pagbabago 

Magtakda ng mga layunin para sa pagbabago at pangangalaga 

CUHR circlesArtboard 2@2x.png

Magtakda ng mga Layunin upang Mapahusay ang Kalidad ng buhay at Guminhawa 

 

 • Maunawaan ang mga bagay na kahihinatnan

 • Protektahan ang mga bagay na maaaring makasira sa paglalahad ng layunin.  

 • Mapanatili at mapangalagaan ang ating likas na yaman at kultura.

 • Bawasan ang anumang makalalason sa mundo at panatilihing maunlad ito.

 • Maging matiyaga sa pagtatrabaho upang makamtan ang pang araw-araw na pangangailangan.

 • Tukuyin ang mga hakbang sa pagunlad.

 • Magkaroon ng malawak na pagiisip sa posibilidad na pagbabago upang mapunan ang mga kakulangan

2.png

Mga Alternatibo

Pamamahala sa ating kalayaan, kakayahan at limitasyon upang maunawaan ang halaga nito. 

Maging Matalinong Mamamayan at may Malayang Pagpapahayag ng Saloobin

  

 • Iwasan and anumang karahasan at magkaroon ng maayos na pagkakaunawaan.

 • Maging mahusay sa pagdedesisyon sa buhay. 

 • Maunawaan ang kahalagahan ng pang araw-araw na pagdedesisyon sa buhay. 

 • Maging mapili sa buhay na makabubuti para sa ating likas na yaman. 

 • Alamin ang mga bagay na nangyayari tungkol sa mundo 

 • Alamin ang mga bagay tungkol sa kapaligiran, pamahalaan at mga mamamayan.

 • Magkaroon ng malayang pagpapahayag ng mga desisyon sa pribado at pampublikong katungkulan. 

3.png

Kakayahan

Lumikha ng mga bagay Kapaki- pakinabang at lwasan ang anumang bagay na makapipinsala 

Lumikha ng mga Paraan upang Makamit ang mga Layunin nang Maayos at Epektibo 

 • Mabigyan ang mga kabataan ng maayos na kalidad ng edukasyon at maayos na kalusugan.

 • Lumikom ng magandang opurtunidad para sa pangkabuhayan.

 • Itaguyod ang mga tungkuling pangsibiko at ang ating mga Karapatan

 • Ingatan ang mga bagay  na pinaglumaan o hindi pa nagagamit upang hindi masayang.

 • Lumikha at mamuhunan sa mga bagay upang makamit ang mga layunin. 

 • Alamin ang mga bagay na ikasisira o hadlang sa mga layunin

 • Palaguin ang abot-kayang enerhiya, mga ari-arian, imprastraktura at mga kagamitan  

Pamayanan

Magkaisa at lumikha 

upang magkaroon ng 

pagbabago 

4.png

Pag-aalaga sa ating sarili at pakikitungo nang mabuti sa bawat isa

 • Protektahan ang ating sarili mula sa pinsala sa pamamagitan ng pagtatanggol sa sarili.

 • Itaguyod ang pangangalaga sa sarili, kagalingan, pangangatawan at pangkaisipang kalusugan. 

 • Pagtingin sa mga tao na hindi maalagaan ang kanilang mga sarili.

 • Pagtatrabaho upang malutas ang kahirapan, kagutuman, pang-aapi, at pagnanakaw.

 • Respetuhin at bigyang aruga ang mga tao na naiiba sa atin.

 • Itaguyod ang Gender Equality.

 • Lumikom ng magandang ugnayan at maayos na patakaran.