Allmän förklaring om mänskligt ansvar

Ändra 
Sätt mål för förändring och bevarande 

CUHR circlesArtboard 2@2x.png

Bestäm mål för att uppnå livskvalitet och minska lidande 

 • Förstår konsekvenserna över våra kollektiva åtgärder

 • Skydda all levande varelse och livet från förstörelse

 • Bevara vår viktigaste natur och kultur arv

 • Minimera giftet och bevara jordens system i balans

 • Jobba för att uppnå att ingen lider, om resurserna finns så ska vi få bort det så ingen lider

 • Mäta framgång med goda mätningar och pålitligt fakta

 • Vara ansvarig och öppenheten om framgång eller minskad framgång

2.png

Val 
Styr för att tillåta friheter och acceptera gränser enligt värden 

Bli en informerad medborgare som gör medvetna beslut

 • Förebygga våld och lös konflikter med fred

 • Gör medvetna, fredliga beslut om livet och jobbet

 • Förstå meningen med  våra dagliga beslut

 • Lev ett liv som är hållbar för planeten

 • Lär dig om planeten och människor berättelsen

 • Lär dig om människor, gemenskap och samhället

 • Hjälpa att anpassa privata och offentliga beslut för kollektiv vinst

3.png

Funktioner

Skapa gynnsamhet och stänga av skadlig kapacitet 

Skapa medel för att uppnå våra mål styrkande och effektivt

 • Ge varje unge en kvalitet utbildning och stöd god hälsa

 • Bilda möjligheter för att uppnå karriärer med en levande lön

 • Stöd våra förväntade medborgarplikter och kräva våra rättigheter

 • Använd minskade resurser, fundersamt och utan avfall

 • Skapa och investera i system och utrymmen för att uppnå våra mål

 • Ta isär system som producerar skada eller hindrar delade mål

 • Växa, dela åtkomligt energianalys med infrastruktur och verktyg

Gemenskap

Förena som en värld samtidigt som man skapar mer mångfald 

4.png

Ta hand om oss själva och behandla varandra väl 

 • Skydda oss från skada genom självförsvar

 • Främja psykologisk hälsa för egenvård

 • Omsorg för dem som inte kan, bry sig själva eller är marginaliserade

 • Arbeta för att eliminera fattigdom, hungerförtryck och svårt berövande

 • Respektera och ta hand om andra

 • Främja jämställdhet och minska andra ojämlikheter

 • Sök ömsesidigt samarbete och tävla genom delade regler