Verklaring der Universele Menselijke Verantwoordelijkheden

Verandering Stel doelen voor verandering en instandhouding 

CUHR circlesArtboard 2@2x.png

Stel doelen voor het verbeteren van welzijn en het verminderen van lijden

 • Begrijp de gevolgen van onze dagelijkse en collectieve daden

 • Bescherm alle levende systemen en het leven daarbinnen tegen vernietiging

 • Behoud ons belangrijkste natuurlijke en culturele erfgoed

 • Verminder schadelijke stoffen en houd ecosystemen in balans

 • Zorg ervoor dat niemand hoeft te lijden als de middelen daarvoor beschikbaar zijn

 • Definieer succes met goede maatstaven en betrouwbare data

 • Neem je verantwoordelijkheid en wees transparant over progressie of het gebrek daaraan.

2.png

Keuzes

Bestuur met behoud van vrijheid en inachtneming van waarden 

Wees een geïnformeerde burger en maak bewuste keuzes

 • Verloochen geweld en los conflicten vreedzaam op

 • Maak bewuste, alomvattende keuzes over het leven en werk

 • Wees bewust van de consequenties van onze dagelijkse keuzes

 • Leef overeenkomstig de instandhouding van onze planeet

 • Leer over onze planeet en de menselijke geschiedenis

 • Leer over andere mensen, gemeenschappen en onze samenleving

 • Harmoniseer persoonlijke en publieke keuzes voor het collectief belang

3.png

Creëren 
Creëer voordelen en overkom schadelijke obstakels

Creëer mogelijkheden om onze doelen efficiënt en effectief te behalen

 • Gun elk kind goed onderwijs en ondersteun goede gezondheid

 • Creëer goede kansen voor bevredigende carrières voor een fatsoenlijk loon

 • Behoud onze burgerlijke plichten en eis onze rechten op

 • Gebruik schaarse grondstoffen bedachtzaam en zonder verspilling

 • Creëer en investeer in systemen en ruimtes om onze doelen te behalen

 • Ontmantel systemen die onze manier van leven bedreigen

 • Investeer in collectieve, duurzame energie, activa, infrastructuur en nutsvoorzieningen

Gemeenschap Breng de wereld samen en bemoedig diversiteit 

4.png

Zorg voor onszelf en elkaar

 • Bescherm onszelf van het kwade door middel van zelfverdediging

 • Promoot welzijn, fysieke en geestelijke gezondheid

 • Zorg voor diegene die het zelf niet kunnen of die leed zijn aangedaan

 • Streef ernaar om armoede, honger, onderdrukking en ontbering uit te roeien

 • Respecteer en zorg voor mensen die anders zijn dan wij

 • Promoot geslachtsgelijkheid en verminder andere ongelijkheden

 • Zoek wederzijdse samenwerking en concurreer op basis van gelijke regels