Verklaring der Universele Menselijke Verantwoordelijkheden

Verandering Stel doelen voor verandering en instandhouding 

Stel doelen voor het verbeteren van welzijn en het verminderen van lijden

 • Begrijp de gevolgen van onze dagelijkse en collectieve daden

 • Bescherm alle levende systemen en het leven daarbinnen tegen vernietiging

 • Behoud ons belangrijkste natuurlijke en culturele erfgoed

 • Verminder schadelijke stoffen en houd ecosystemen in balans

 • Zorg ervoor dat niemand hoeft te lijden als de middelen daarvoor beschikbaar zijn

 • Definieer succes met goede maatstaven en betrouwbare data

 • Neem je verantwoordelijkheid en wees transparant over progressie of het gebrek daaraan.

Keuzes

Bestuur met behoud van vrijheid en inachtneming van waarden 

Wees een geïnformeerde burger en maak bewuste keuzes

 • Verloochen geweld en los conflicten vreedzaam op

 • Maak bewuste, alomvattende keuzes over het leven en werk

 • Wees bewust van de consequenties van onze dagelijkse keuzes

 • Leef overeenkomstig de instandhouding van onze planeet

 • Leer over onze planeet en de menselijke geschiedenis

 • Leer over andere mensen, gemeenschappen en onze samenleving

 • Harmoniseer persoonlijke en publieke keuzes voor het collectief belang

Creëren 
Creëer voordelen en overkom schadelijke obstakels

Creëer mogelijkheden om onze doelen efficiënt en effectief te behalen

 • Gun elk kind goed onderwijs en ondersteun goede gezondheid

 • Creëer goede kansen voor bevredigende carrières voor een fatsoenlijk loon

 • Behoud onze burgerlijke plichten en eis onze rechten op

 • Gebruik schaarse grondstoffen bedachtzaam en zonder verspilling

 • Creëer en investeer in systemen en ruimtes om onze doelen te behalen

 • Ontmantel systemen die onze manier van leven bedreigen

 • Investeer in collectieve, duurzame energie, activa, infrastructuur en nutsvoorzieningen

Gemeenschap Breng de wereld samen en bemoedig diversiteit 

Zorg voor onszelf en elkaar

 • Bescherm onszelf van het kwade door middel van zelfverdediging

 • Promoot welzijn, fysieke en geestelijke gezondheid

 • Zorg voor diegene die het zelf niet kunnen of die leed zijn aangedaan

 • Streef ernaar om armoede, honger, onderdrukking en ontbering uit te roeien

 • Respecteer en zorg voor mensen die anders zijn dan wij

 • Promoot geslachtsgelijkheid en verminder andere ongelijkheden

 • Zoek wederzijdse samenwerking en concurreer op basis van gelijke regels

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

©2020 The Campaign for Universal Human Responsibilities.