Okulangirira Obuvunaanyizibwa Bwabantu obw’awamu

Kyusa

Ebiruubirirwa ebitegekeddwa okukyusa n’okukuuma. 

CUHR circlesArtboard 2@2x.png

Ebiruubirirwa Ebitegekeddwa mu Kutumbula Omutindo Gw’obulamu N’okukendeeza Okubonaabona

 • Okutegeera ebiyinza okuvaamu ngatukoledde wamu.

 • Okukuuma enkola zeby’obulamu n’omugaso oguzirimu obutonooneka.

 • Okukuuma eby’obutonde ebisinga obukulu n’ebyobuwangwa binnansangwa.

 • Okukendeeza obutwa n’okukuuma enkola eziriwo mu bwenkanya.

 • Fuba okulaba nti tewali muntu abonaabona singa ebikozesebwa bibaawo okumalawo okubonaabona okwo.

 • Nyonnyola ebituukiddwako n’enkola ezisinga wamu n’obubaka obukkirizika.

 • Beera avunaanyizibwako era omwerufu kubituukiddwako oba ebitatuukiddwako

2.png

Okusalawo 
Fuga era okkirize eddembe n’ekkomo okusinziira kumigaso. 

Mubeere Abatuuze Abamanyi era Mukole Okusalawo Okwesigika

 • Ziyiza obutabanguko era omalewo obutakkanya mu ddembe.

 • Kola okusalawo okwesigika okumala eri obulamu bwaffe n’emirimu.

 • Tegeera ebiva mukusalawo okwabulilunaku.

 • Beera mu bulamu obubeezawo ensi yona.

 • Soma kunsi yona n’ebikwata kubantu.

 • Soma Ku bantu abalala, ebitundu ebirara, n’ebitundu byaffe.

 • Yamba mu kukwataganya okusalawo okwa ssekinoomu n’okwolukale kulw’okufunira awamu.

3.png

Obusobozi

Tondawo eby’omugaso ate oggyewo eby’obulabe 

Tondawo Enkola ezisoboka era Ezimala Okutuukiriza Ebiruubirirwa byaffe

 • Gabira buli mwana omutindo gwebyenjigiriza era otumbule n’ebyobulamu obulungi.

 • Tondawo omukisa gw’okutuukiririzaamu emirimu egyisasula okubeezaawo.

 • Wanirira emirimu gyaffe egyisuubirwa mukibuga era obanje e ddembe lyaffe.

 • Kozesa ebikozesebwa ebiriwo mu butono n’okulowooza ewatali kwonoona.

 • Tondawo era osige mu nkola n’ebitundu okusobola okutukiriza ebiruubirirwa byaffe.

 • Menyamenya Enkola ezireeta obulabe oba eziremesa ebiruubirirwa ebigabanyiziddwa.

 • Kulaakulanya amaanyi agasoboka agagabanyiziddwa, ebyobugagga eby’ensibo era eby’omugaso.

Ebitundu Mukwatagane ng’ensi nga mutondawo ebintu eby’enjawulo 

4.png

Twefeeko era buli omu tumuyise bulungi

 •  Twekuume obutafuna bulabe ngatuyita mu kwetaasa.

 • Kulakulanya ebyokwerabirira mu bwongo n’omubiri mungeri esaanidde.

 • Labirira abo abatasobola kwerabirira oba abatwalibwa nga abatalina mulamwa

 • Kola osobole okwewala obwavu, enjala, okutulugunyizibwa n’okubonaabona.

 • Abantu abenjawulo ku ffe bawe ekitiibwa era obalabirire.

 • Tumbula obwenkanya mu kikula ate okendeezen’obutali bwenkanya obulala.

 • Fuba okukolera awamu n’ebanno muvuganye ku bigobererwa ebigabanyiziddwa.