ዓለምአቀፋዊ የሰዎች ኃላፊነት መግለጫ 

ለውጥ

ግብን ለለውጥ እና ለእንክብካቤ መዘጋጀት 

CUHR circlesArtboard 2@2x.png

የኑሮ ዋስትናን መጨመርና እና መከራን መቀነስ 

 

 • በቡድን ሰለምንወስደው እርምጃችን ውጤቱን መረዳት

 • የአኗኗር ስርዓትን እና በወስጡ የሚገኙትን ሁሉ ህይዎቶችን ከጥፋት መከላከል 

 • ወሳኝ የሆኑትን የተፈጥሮ እና የባህል ቅርሶቻችንን ተንከባክቦ ማቆየት 

 • ብክለትን መቀነስ እና የምድርን ስርዓት ሚዛናዊነት መጠበቅ 

 • ችግርን ለማስወገድ የሚያስችል ሃብት ካለ ማንም ከችግር ነጻ መሆኑን ለማረጋገጥ መስራት

 • ስኬትን በጥሩ መመዘኛ እና በተጨባጭ መረጃ መተርጎም

 • ለእድገት/ለመለወጥ ወይም ላለመለውጥ ተጠያቂ እና ግልጽ መሆን

2.png

ምርጫ

ነጻነትን ማክበር እና የውስንነትን ጣሪያ እንደየ አሰተሳሰቡ ዋጋ  መሠረት ማሰተዳደር

መረጃ ያለው ዜጋ መሆን እና ምርጫን በእውቀት ላይ ተመስርቶ ማድረግ 

 

 • ነውጠኝነትን ማስወገድ እና ቅራኔን በሰላም መፍታት

 • ስለ ኑሮአችን እና ስራችን እውቀት እና ሁሉን አቀፍ አማራጮችን መጠቀም

 • በየእለቱ ሰለምንወስዳቸው  ምርጫዎች ጥቅም እና ጉዳትን መረዳት

 • ለመሬት ደህንነት እና ቀጣይነት የሚጠቅም ኑሮን መኖር

 • ስለመሬት እና ሰዎች ታሪክ መማር

 • ስለ ሌሎች ህዝቦች፣ ህብረተሰቦች እና ስለ ማህበረሰባችን መማር

 • የማህበረሰብንና የግልን ጥቅሞችን ማስታረቅ

3.png

ችሎታ

ጠቃሚ የሆኑትን ችሎታን መፍጠር፤ ጎጂ የሆኑትን  መቀነስ። 

ዓላማዎችን በጥራት እና በብቃት ለማሳካት የሚያስችል ዘዴ መፍጠር

 • ለእያንዳንዱ ህጻን ጥራት ያለው ትምህርት መስጠት እና መልካም ጤንነትን መደገፍ

 • ለመኖር የሚበቃ ደሞዝ ሊያሰገኝ የሚችል የተሟላ የሙያ አማራጭን መፍጠር

 • የሚጠበቅብንን  ማህበራዊ  ግዴታዎቻችንን መወጣት  እና  መብታችንን ማስጠበቅ  

 • ውስን ሃብቶችን በጥንቃቄ እና ያለብክነት መጠቀም

 • ዓላማችንን ለማሳካት የሚያስችሉትን የፈጠራና አመቺ ቦታን ሁኔታንማዘጋጀት

 • ጉዳት ሊያመጡ የሚችሉ እና የጋራ ዓላማን ሊያቀጭጩ የሚችሉ ስርዓቶችን ማፍረስ

 • የጋራ ንብረቶችን፣ አገልግሎቶችን፣ Aቅምን ያገናዘበ ኃይልን፣ መሠረተ ልማቶችን ማሳደግ

ማህበረሰብ

ዓለማቀፋዊ አንድነትንና  ከነ ልዩነቶቻችን መፍጠር

4.png

ለራሳችን መጠንቀቅ Eና Eርስ በርሳችን መረዳዳት

 • ራስን በመከላከል ዘዴ ራሳችኝ ከጉዳት መጠበቅ

 • የራስን እንክብካቤ፣ የአካል ብቃት፣ የአካል እና የአእምሮ ጤንነትን ግንዛቤ ማሳደግ

 • ራሳቸውን መንከባከብ ለማይችሉ ወይም ለተገለሉ ሰዎች እንክብካቤ ማድረግ

 • ድህነትን፣ ረሃብን፣ ጭቆናን እና ተስፋብስነትን ለማስወገድ መስራት 

 • ከእኛ ልዩ የሆኑ ሰዎችን ማክበር እና ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ

 • የጾታ እኩልነትን ማሳደግ እና ሌሎች ልዩነቶችን ማስወገድ

 • የጋራ ትብብርን መፈለግ እና በጋራ ደንቦች መሠረት መወዳደር